Newsroom

Decizie CA MedLife

In data de 11 octombrie 2017, Consiliul de Administratie a decis urmatoarele:
I. Aproba majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar varsat in RON, cu suma maxima de 650.000 RON, de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima de 5.673.000 RON. Majorarea de Capital Social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 2.600.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON/actiune. Numarul drepturilor de preferinta este de 20.092.000 drepturi de preferinta, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta Majorarii de Capital Social ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respective data de inregistrare. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 7,72769 de drepturi de preferinta.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport curent decizie CA.