Newsroom

Decizie ASF 0 Med Life

In baza analizei directiei de specialitate si a hotararii adoptate in sedinta din data de 15.11.2017, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis emiterea urmatorului act individual,

I. Se aproba prospectul proportional afferent emisiunii de actiuni in vederea majorarii capitalului social al societatii MED LIFE S.A. Bucuresti, care urmeaza sa fie publicat pe site-ul web al Intermediarului (www.tradeville.eu), al Emitentului (www.medlife.ro) si al BVB (www.bvb.ro) cu urmatoarele caracteristici:

  • Obiectul ofertei: maxim 2.600.000 actiuni
  • Perioada: 16 noiembrie 2017 – 18 decembrie 2017
  • Numar de Drepturi de Preferinta pentru subscrierea unei actiuni noi: 7,72769 Drepturi de Preferinta
  • Data de inregistrare: 27.10.2017. Emisiunea de actiuni noi in cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta se adreseaza exclusive persoanelor inregistrate in registrul actionarilor Med Life la data de inregistrare
  • Pretul maxim pe actiune (pretul de subscriere): 36 RON/actiune noua
  • Drepturile de Preferinta nu sunt tranzactionabile

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.