Newsroom

CASA ALBA – INDEPENDENTA SA SIBIU

In data de 26 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii prin aportul in numerar al actionarilor in suma de 1.700.000 lei cu acordarea dreptului de preferinta pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita. Pentru majorarea capitalului social secoetatea va emite un numar de 680.000 actiuni, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite spre subscriere si varsare exclusive actionarilor societatii, proportional cu cota de detineri a fiecaruia la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 14.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.03.2018 ca ex – date si data de 15.03.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.