Newsroom

BITTNET SYSTEMS SA

In data de 21 decembrie 2017, s-a eliberat Certificatul de Inregistrare Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru BITTNET SYSTEMS SA in baza caruia:

1) data de inregistrare, 03.01.2018, definita ca fiind data care serveste la identificarea investitorilor asupra carora se resfrang drepturile rezultate in urma majorarii de capital social prin aport in numerar;

2) data platii, 04.01.2018, ca fiind data la care actiunile nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in conturile investitorilor care au subscris in cadrul majorarii de capital social prin.aport in numerar

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.