Newsroom

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SEMBRAZ SA SIBIU

In data de 12 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SEMBRAZ SA SIBIU.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba reducerea capitaluui social cu suma de 395.688,50 lei, de la 1.978.442,50 lei la 1.582.754,00 lei, prin diminuarea valorii nominale a unei actiuni de la 2,50 lei la 2,00 lei si restituirea catre actionari a diferentei de 0,50 lei pentru fiecare actiune  detinuta la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2018 ca ex – date si data de 31.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.