Newsroom

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor PATRIA BANK S.A.

In data de 12 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor PATRIA BANK S.A.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii cu suma de maxim 60.538.661,1 lei, de la 227.121.731,30 lei la maxim 287.660.392,4 lei prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 605.386.611 noi actiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va avea dreptul sa subscrie actiuni noi in baza dreptului de preferinta, proportional cu numarul de actiuni detinute. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la intregul inferior. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va fi de 0,1 lei/actiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

I.2. Stabilirea datei de 11.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.04.2018 ca ex – date si data de 12.04.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.