Newsroom

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IOR S.A. Bucuresti

In data de 24.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii IOR S.A. Bucuresti intr-o singura etapa, cu suma de 2.831.613,10 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 10.418.778,70 lei pana la nivelul maxim de 13.250.391,80 lei. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 28.316.131 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa, la 3,67945 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 14.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.06.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.