Newsroom

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor GENERALCOM SA BUCURESTI

In data de 18 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii, din care suma de 9.680.588,76 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,03 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.05.2018 ca ex – date, 30.05.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.