Newsroom

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

In data de 19 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 1.380.383.179  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 1,64 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.05.2018 ca ex – date, 31.05.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.