Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

In data de 20 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 839.477,41 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,00145 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.08.2018 ca ex – date, 31.08.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.