Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV

In data de 22 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, in suma de 640.955 lei, din care 308.068 lei pentru dividende. Dividendul brut pe actiune este fixat la 0,001 lei.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2018 ca ex – date si data de 22.06.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.