Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba distribuirea de dividend, din profitul net al anilor precedenti, ramas nerepartizat. Valoarea totala a dividendelor repartizare este de 2.239.302,80 lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2018 ca ex – date, 05.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.