Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 2.600.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1,04 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.05.2018 ca ex – date, 31.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.