Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF TRANSILVANIA S.A.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.Se aproba consolidarea valorii nominale a unei actiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 lei/actiune la 5,00 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (50 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 5,00 lei/actiune) si procedura de consolidare a acestei valori.

I.2.Stabilirea datei de 15.06.2018 ca “prima data de inregistrare” (“ex-date” 14.06.2018) pentru identificarea a actionarilor care au dreptul sa-si exercite optiunile de aport in numerar sau de restituire aport. Stabilirea datei de 17.08.2018 ca “a doua data de inregistrare” (“ex-date 16.08.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, inclusive actionarilor care si-a exercitat optiunile de aport in numerar sau restituire de aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare. Stabilirea datei de 20.08.2018 ca “data platii”.

II.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 21.842.866,64 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.01  lei/actiune.

II.2. Stabilirea datei de 05.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.10.2018 ca ex – date, 26.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.