Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF OLTENIA S.A.

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 40.611.600 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,07 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.10.2018 ca ex – date, 24.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.