Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.

In data de 13 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net, din care suma de 1.897.715  lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,16 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.07.2018 ca ex – date, 16.07.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.