Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., si repartizarii sub forma de dividende a unor sume din rezultatul reportat. Dividendul brut este in valoare de 4,99 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 06.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.07.2018 ca ex – date, 27.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.