Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA SIBIU

In data de 17.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social la valoarea maxima de 3.712.187,50 lei reprezentand 1.484.875 actiuni, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 742.437,50 lei (296.975 actiuni) cu suma de 2.969.750 lei, reprezentand 1.187.900 actiuni nou emise, prin aport in numerar. Plata actiunilor subscrise se va face la valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. Fiecare actionar existent la data de inregistrare are dreptul sa subscrie 4 actiuni nou emise la o actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de07.06.2018 ca ex – date, 11.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.