Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA SA Brasov

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii prin numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 2.536.197 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune. Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 20 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2018 ca ex – date, 18.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.