Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PETROCART SA PIATRA NEAMT

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 7.233.134 lei prin incorporarea rezervelor constituite prin repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat din anii precedent in suma de 4.809.703,46 lei si prin repartizarea profitului net aferent anului 2017 in suma de 2.423.430,54 lei. Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea de 14.466.268 actiuni noi cu valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Prin aceasta operatiune de majorare,capitalul social va creste de la 12.404.812 lei la 19.637.946 lei si numarul actiunilor va creste de la 24.809.624 actiuni la 39.275.892 actiuni. Actiunile emise vor fi repartizate in mod gratuit actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 27.07.2018. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca 5,8309 actiuni noi la 10 actiuni detinute, procedandu-se prin rotunjirea rezultatului la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 27.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.07.2018 ca ex – date, 30.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.