Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA BUCURESTI

In data de 11.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinaraa Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Dividendul brut este in valoare de 0,26715  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de30.05.2018 ca ex – date, 21.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.