Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LIFE IS HARD S.A.

In data de 24 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii LIFE IS HARD S.A., cu suma de 420.000 lei, prin emiterea unui numar de 420.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 4 actiuni detinute la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 27.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.07.2018 ca ex – date, 30.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.