Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GASTRONOM SA BUZAU

In data de 27 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, din care suma de 956,441 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 3,12 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.05.2018 ca ex – date si data de 22.05.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.