Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor EMAILUL SA MEDIAS

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net pentru exercitiul financiar 2017, respectiv distribuirea de dividende din profitul anului 2017 si anume dividendul brut de 1,1053 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.05.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.