Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Digi Communications N.V.

In data de 02.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Dividendul brut este in valoare de 0.35  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2018 ca ex – date, 30.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.