Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF S.A.

In data de 17 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 3.771.082 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,42106 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.06.2018 ca ex – date, 29.06.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.