Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM SA ARAD

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 340.249,14 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.27  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.