Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CI-CO SA

In data de 24 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 2.145.092 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,7927 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2018 ca ex – date, 06.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.