Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEPROCIM SA BUCURESTI

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 1.444.494 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1 leu/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.06.2018 ca ex – date, 28.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.