Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE

In data de 20 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea sumei de 669.358,40 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,004 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 29.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.06.2018 ca ex – date, 20.07.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.