Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CARBOCHIM S.A.

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 887.431,50 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,18  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2018 ca ex – date, 08.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.