Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR OBOR SA BUCURESTI

In data de 22 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 lei conform Variantei I propusa de Consiliu de Administratie al Societatii – cu destinatia “dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2017 in  valoare de 1,2398 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.04.2018 ca ex – date si data de 27.04.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.