Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRAICONF SA BRAILA

In data de 24 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 1.210.018 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0270 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 28.09.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.09.2018 ca ex – date, 18.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.