Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 1.826.655,40 lei prin emisiunea a 18.266.554 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 3 actiuni gratuite pentru fiecare 5 actiuni detinute. Fractiile nu se compenseaza.

I.2. Stabilirea datei de 29.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.06.2018 ca ex – date, 02.07.2018 ca data platii.

II. Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Numarul de actiuni nou emise va fi de 3.044.426 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (0,85 lei pe actiune).

Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrate de Bursa de Valori Bucuresti, in confromitate cu reglementarile specific acestei piete. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 10 drepturi de preferinta.

II.2. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2018 ca ex – date, 16.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.