Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BIOFARM S.A.

In data de 19 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 18.722.132  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,019 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.08.2018 ca ex – date, 04.09.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.