Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BERMAS S.A.

In data de 22 martie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017 in suma totala de 1.758.623 lei, din care 1.508.713 lei pentru dividende. Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,07 lei.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2018 ca ex – date si data de 18.06.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.