Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANCA TRANSILVANIA S.A.

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 610.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,1405063951 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 05.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.06.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 471.041.660 lei prin emisiunea a 471.041.660 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare.
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculate dupa formula 100x(471.041.660/4.341.439.404 lei).

II.2. Stabilirea datei de 03.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.08.2018 ca ex – date, 06.08.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.