Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ATM – CONSTRUCT SA PLOIESTI

In data de 19 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea sumei de 315.135 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 3.39727 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 10.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2018 ca ex – date, 31.05.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.