Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ANTIBIOTICE S.A

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2017, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la 0,026552598 lei per actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.08.2018 ca ex – date, 14.09.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.