Newsroom

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IASITEX SA IASI

In data de 22 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IASITEX SA IASI.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I. Aprobarea majorarii capitalului social al IASITEX S.A. prin aport in numerar, cu suma de 60.000.000 Lei, respective de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 lei/actiune, la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune. Raportul de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi, este 0,3592838827. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscribe 1.000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.

I.2. Stabilirea datei de 15.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.03.2018 ca ex – date si data de 16.03.2018 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.