Newsroom

Adunarea Generala a Actionarilor PRACTIC SA Bucuresti

In data de 4 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRACTIC SA Bucuresti.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, din care suma de 29.758.761 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 50,10 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 24.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 23.04.2018 ca ex – date.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.