Newsroom

Notificare evenimente corporative SERC

SERICO SA, va informam ca in data de 20.08.2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1.697.525 RON, prin aport in numerar, prin emisiunea unui numar de 16.975.250 noi actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Raportul de subscriere este de 5 (cinci) actiuni nou emise la 1 (unu) actiune detinuta la data de inregistrare. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,1 lei/actiune) a actiunilor. Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

I.2. Stabilirea datei de 06.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.09.2019 ca ex – date, 09.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.