Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUMIL ROM INDUSTRY S.A

In data de 25 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 13.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,416 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 21.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2018 ca ex – date, 06.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.