Newsroom

Hotararile NUCLEARELECTRICA S.A.

In data de 28 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1Se aproba distribuirea sumei de 110.000.000 lei, sub forma de dividende, reprezentand un dividend brut pe actiune de 0,364825694 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.10.2017 ca ex – date si data de 03.11.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.