Newsroom

Hotararile CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

In data de 24 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.0034 lei.
2. Stabilirea datei de 03.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.06.2017 ca ex – date si data de 21.07.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.