Prezentare

PERSONAL

Structura BT Capital Partners:

Actionari semnificativi:

BANCA TRANSILVANIA SA (99,59%) Alti actionari persoane fizice si juridice (0,41%)
Consiliul de Administratie
Presedinte: Paul George PRODAN
Membri: Omer TETIK, Costel LIONACHESCU
Conducatori
Director General: Daniela SECARA
Directori Generali Adjuncti: Mihai MILCHIS, Mirela-Lenuta BUDUROIU, Vlad PINTILIE,
Functia de Conformitate
Iulia VOICA (e-mail: iulia.voica@btcapitalpartners.ro , tel.: 0264.430.564)
Managementul Riscului
Iuliana PANA
Audit Intern
Delia MARC
Audit extern
KPMG Audit S.R.L
Persoane care presteaza servicii si activitati de investitii conform Reg. ASF/BNR nr.14/7/2018 la Sediul Central:
Cosmin Bogdan BOTA, Zincuta CHIS-BODEA, Vasile Dacian ONAU, Andrea Beatrice SZAKACS, Dan-Ovidiu CISMARU, Alin Marius PETREAN, Mircea SUCIU, Ileana ABRUDAN, Florin Cristian CAMPEAN, Paul-Cosmin ARDELEAN
Departament Clienti Institutionali:
Constantin STIRBU, Ayhan CHEMAL
Agenti Delegati:
-
Persoane care presteaza servicii si activitati de investitii conform Reg. ASF/BNR nr.14/7/2018 la sediile secundare BT Capital Partners:
Agentia Arad:
Gianin SICOE
Agentia Brasov:
Anca GAVRILA
Agentia Bucuresti:
Florin CAZAN, Oana Adina CODREANU, Constantin STIRBU, Ayhan CHEMAL, Daniela-Adriana ISTRATE, Stefan-Angelo NICOLA,  Dana-Alina STAMATE
Agentia Constanta:
Nicolae VOICU
Agentia Iasi:
Marius LAZAR, Laura LAZAR
Agentia Sibiu:
Mariana Rodica MITREA
Agentia Timisoara:
Nicoleta Gabriela GIURCHITA

SONDAREA PIETEI

Persoanele desemnate din cadrul BT Capital Partners S.A. sa participe la activitati de sondare a pietei

Numele complet al Angajatului BTCP Numar telefon direct (numar inregistrat) E-mail
Pintilie Vlad 0374778057 vlad.pintilie@btcapitalpartners.ro
Bota Cosmin Bogdan 0374778008 cosmin.bota@btcapitalpartners.ro
Stirbu Constantin 0374778051 constantin.stirbu@btcapitalpartners.ro
Vlaicu Alexandru Stefan 0374778847 alexandru.vlaicu@btcapitalpartners.ro
Secara Daniela 0374778005 daniela.secara@btcapitalpartners.ro
Chemal Ayhan 0374778050 ayhan.chemal@btcapitalpartners.ro
Baldovin Bogdan 0374778848 bogdan.baldovin@btcapitalpartners.ro
Pirvu Nina 0374778852 nina.pirvu@btcapitalpartners.ro
Suciu Mircea 0374778007 mircea.suciu@btcapitalpartners.ro
Chis-Bodea Zincuta 0374778003 zincuta.chis-bodea@btcapitalpartners.ro
Gavrila Anca 0374778048 anca.gavrila@btcapitalpartners.ro

Activitatile de sondare a pietei pot avea loc doar in cursul programului normal de lucru, intre orele 09.00 – 18.30.

INDICATORI RISC

RAPORTAREA PRIVIND FONDURILE PROPRII SI CERINTELE DE FONDURI PROPRII

Adecvarea capitalului la riscuri la 31.12.2019

conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013
DENUMIRE VALOARE (lei)
FONDURI PROPRII TOTALE 11,334,396.09
Fonduri proprii de nivel I 11,334,396.09
Fonduri proprii de nivel I de baza 11,334,396.09
Cuantumul total al expunerii la risc la 31.12.2019 56,398,976.83
Cuantumurile ponderate la risc pentru riscul de credit, riscul de contraparte (abordarea standardizata/metoda marcarii la piata) 32,273,126.91
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul de pozitie, riscul valutar si riscul de marfa (abordarea standardizata) 3,223,597.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de creanta 0.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de capital 0.00
Riscul valutar 3,223,597.00
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul operational (abordarea de baza) BIA 20,902,252.92
RATA FONDURILOR PROPRII
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza 20.10%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de baza 8,796,442.13
Rata fondurilor proprii de nivel 1 20.10%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 7,950,457.48
Rata fondurilor proprii totale 20.10%
Excedentul (+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale 6,822,477.94

FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații. Având în vedere prevederile: -Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016 și -Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015 Vă aducem la cunoştinţă următoarele: -în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine la instituţiile financiare din România fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F; -aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal. Prima raportare se va face pe data de 31 august 2016 –raportare conturi din Romania ale rezidenţilor S.U.A., conform Legii conformităţii fiscale FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Detalii suplimentare regăsiţi aici şi accesând link-urile de mai jos: http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx