DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE – IMPORTANTT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE International Investment Bank CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE UNDE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Aceste materiale nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra valori mobiliare în Statele Unite ale Americii sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, astfel cum a fost modificată („Legea privind Valorile Mobiliare din S.U.A.”) sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii. În consecință, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv persoanelor din Statele Membre ale Spatiului Economic European („SEE”) (i) care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva 2003/71/CE („Directiva privind Prospectul”) („Investitori Calificați”); în plus, în Marea Britanie, aceste documente sunt distribuite și destinate exclusiv Investitorilor Calificați care sunt persoane care au o experiență profesională în domeniul investițiilor, care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 („Promovarea Financiară”), Ordinul 2005 („Ordinul”) sau care sunt entități ce se incadrează în prevederile articolului 49 al Ordinului și alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane Relevante”) și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, per Stat Membru, precum și investitorilor din România sau din alte State Membre SEE, în temeiul excepțiilor din articolul 3 alin. (2) din Directiva privind Prospectul, astfel cum au fost transpuse respectivele prevederi prin măsurile naționale de implementare și în temeiul Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din S.U.A..

În cazul în care nu vă este permis, din cauza restricțiilor legale aplicabile, să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la un asemenea acces în vederea vizualizării acestor documente din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu ar fi legale.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a declarației generale cu privire la responsabilitate

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în altă jurisdicție în care accesarea acestor materiale nu ar fi legală, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii sau din orice alt teritoriu unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles declarația generală cu privire la responsabilitate de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că, din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.