Newsroom

Notificare evenimente corporative TGN – SNTGN TRANSGAZ MEDIAS.

TGN – SNTGN TRANSGAZ MEDIAS., va informam ca in data de 3 Decembrie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve” in cuantum de 13.472.486 lei. Dividendul brut este de 1,14 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.12.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.12.2018 ca ex – date, 28.12.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.