Newsroom

Notificare evenimente corporative INCERTRANS BUCURESTI.

INCERTRANS BUCURESTI., va informam ca in data de 24.09.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba redistribuirea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, in suma de 59.403,90 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,05  lei/actiune.

II.2. Stabilirea datei de 11.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.10.2018 ca ex – date, 31.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.