Newsroom

Notificare evenimente corporative COTN

COMREP S.A., va informam ca in data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara  a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 351.052,50 lei pentru dividende.

I.2. Stabilirea datei de 10.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.10.2019 ca ex – date, 24.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.